KARTOITUS JA TUTKIMUS:

Asuntokaupan kartoitukset

Asuntokaupan kartoituksessa kartoituksen sisältö määritetään tutkittavan kohteen rakenteiden toteutustavan mukaisesti. Kartoituksessa tutkitaan kiinteistön kosteustekniset riskikohdat sekä ylä-ja alapohjat. Kartoituksen tavoite on saada tutkittavan kohteen eri riskitekijät kaupan molempien osapuolten tietoon ja tutkia kohde mm. näiden tunnistettujen riskitekijöiden mahdollisesti jo aiheuttamien vaurioiden varalta.