KARTOITUS JA TUTKIMUS:

Märkätilavalvonta

Toimivan ja pitkäikäisen märkätilan edellytys on oikein ja toimivasti toteutetut rakenteet. Valvonnan eri vaiheissa varmistetaan mm. lattiapinnan kallistukset ja vesieristeen oikea-oppinen asennus sekä riittävä kuivakalvon vahvuus ennen laatoitustöitä. Laaja, kaikkien eri osa-alueiden valvonta edellyttää useamman käyntikerran työkohteessa eri työvaiheiden aikana. Valvonnan eri vaiheista ja niiden ajoittamisesta keskustellaan ennen valvottavan kohteen töiden aloitusta.