KARTOITUS JA TUTKIMUS:

24 H päivystys ja jälkivahingontorjunta

Vesi-palo-ja myrskyvahinkojen kartoituspalvelut. Kartoituksessa määritetään vaurioiden aiheuttaja ja laajuus sekä vaurioituneiden rakenteiden toteutustavat jatkotoimenpiteiden määrittämiseksi.