Siirry sisältöön

Yllättikö vesi-, palo- tai myrskyvahinko?

Varpushaukantie 3, 28220 Pori | 050 433 7227 | mikko.sillanpaa@ekorakennus.fi

Vahinkosaneeraus

Tarjoamme täyden palvelun vahinkosaneerausta avaimet käteen -periaatteella.

Hoidamme kohteissa tarvittavat JVT-työt eli jälkivahingontorjunnan, kuten irtovesien poiston. Tällöin vesi ei pääse imeytymään rakenteisiin ja aiheuttamaan laajempaa vahinkoa.

 

Vahinkokartoitus

Vesivahinkokohteissa työt alkavat kosteuskartoituksella, jossa selviää vahingon syy sekä laajuus. Kosteuskartoituksesta laaditaan kirjallinen raportti sisältäen mittaustulokset sekä toimenpidesuositukset vahingon korjaamiseksi.

 

Purkutyöt

Kosteuskartoituksen jälkeen suoritetaan purkutyöt. Työt alkavat tilojen suojauksilla ja alipaineistuksella. Rakenteita avattaessa varmistutaan myös vahingon lopullisesta laajuudesta.

 

Kuivaus

Purkutöiden jälkeen on vuorossa kuivaustyöt. Jokaiselle kohteelle valitaan sopiva kuivausmenetelmä ja kuivaustyöt suoritetaan nykyaikaisella kalustolla. Kohteen kuivumista seurataan tarkastusmittauksilla. Kuivauksen päätyttyä laaditaan mittauspöytäkirja. Purku- ja kuivaustöiden yhteydessä suoritetaan tarvittaessa myös rakenteiden desinfiointi.

 

Jälleenrakennus

Kuivaustöiden päätyttyä suoritetaan kohteen jälleenrakennustyöt, jolloin kohde saatetaan kuntoon hyvää rakennustapaa noudattaen.