SANEERAUKSET:

Varastointi

Yrityksellämme on lämmintä ja kameravalvottua varastotilaa asiakkaan irtaimiston varastointia varten tilanteisiin, joissa töiden suorittaminen edellyttää irtaimiston poisvientiä ja väli-aikaista varastointia.